Deniz İş Hukuku

 • Kıdem Tazminatı tahsili
 • Gemiadamı İaşe Bedeli Tahsili
 • Yol alacağı tahsili
 • Kontrat Bakiye Süre ücret Tahsili 
 • İzin Ücreti (Kontrat Parası) Tahsili
 • Haksız Fesih Davaları,
 • SGK Davaları
 • Gemilere İşçi Alacağından Ötürü İhtiyati Haciz Konulması
 • Gemilerin Seferden Men Edilmesi
 • Yaralanmalı İş Kazaları Tazminat Tahsili
 • Ölümlü İş Kazaları Tazminat Tahsili
 • P&I Davaları Tazminat Tahsili 
 • Yurt dışındaki denizci alacaklarının tahsili
 • Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention - Mlc 2006) çalışmaları
 • Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (Solas 74)  çalışmaları
 • Marpol 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme) çalışmaları
 
Yol Tarifi