Şirketler Hukuku

  • Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Bölünme, Birleşme ve Tür Değişme İşlemlerinin takibi,
  • Şirket danışmanlığı ve zorunlu şirket avukatlığı,
  • Adi Ortaklıkların sözleşmelerin hazırlanması ve avukatlığı
  • Konsorsiyum, ortak girişim ve joint venture şirket avukatlığı 
 
 
Yol Tarifi