Bostancı Hukuk Bürosu

Avukat Ömer Faruk Bostancı,

2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ocak 2015’te avukatlık ruhsatnamesini alarak İzmir Barosunun 11535 sicil numaralı avukatı olmuş ve İzmir ilinde serbest avukatlık faaliyetlerine başlamıştır. Avukat Ömer Faruk Bostancı kurmuş olduğu Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak o tarihten günümüze hizmet vermektedir.

 

Uzmanlık alanları: Deniz İş Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku Tazminat Hukuku ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanlarıdır. 

 

Deniz İş Hukuku alanında işçi alacakları, sosyal güvenlik davaları ve iş kazası davalarında tecrübelidir. Türkiye medyasında ses getiren işçi ölümlerine sebep olan ölümlü iş kazası davalarında avukatlık yapmıştır. 

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu 01.11.2017 tarihinde İstanbul Şile’de Karadeniz açıklarında batan Bilal Bal isimli gemide vefat eden 9 denizcinin 7’sinin geride kalan ailelerinin avukatlığını yapmaktadır. Bu süreçte tüm cezai ve hukuki süreçleri ve tazminat davalarını yürütmektedir.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Kayıp kaptan Kadir Köroğlu’nun gaip olmasına ilişkin mağdur ailesinin avukatlığını yapmakta tüm soruşturma, ceza davaları, hukuk davaları ve tazminat prosedürlerini yürütmektedir.  

 

Ömer Faruk BOSTANCI İstanbul’da kurulan Denizciler Derneği’nde Başkan Yardımcılığı yapmış ve derneğin Hukuk Müşavirliği görevinde bulunmuştur. Burada yüzlerce denizciye ve mağdur ailelerine hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermiştir. 

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kalarak Türkiyeye dönemeyen, Türk denizcilere hukuki danışmanlık ve avukatlık yapmıştır. Bu süreçte Kanada, İngiltere, Portekiz, Rusya, Hollanda, Angola gibi birçok ülkede mahsur kalan Türk denizcilerin yurda iadesi için resmi makamlarla yazışmaları yürütmüş ve işçilik alacaklarının tahsilini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte International Transporter Workers Federation (ITF)’in denizciler birimiyle etkin çalışmalar yürütmüştür.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention - Mlc 2006) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (Solas 74) Marpol 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme) Hususlarında Dava, Çalışma Ve Faaliyetlerde Bulunmuştur.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Deniz işçi alacaklarının tahsili için Gemi Alacaklısı Hakkı çerçevesinde gemilere ihtiyati haciz konulması ve icra takiplerinin gerçekleştirilmesi gemiadamı alacaklarına ilişkin tahsilat işlemlerini gerçekleştirilmiştir. 

 

İzmir’de kurulan Ege Bölgesi Muşlu İşadamları ve Girişimciler Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu derneğin tüzük çalışmalarında ve kurumsal çalışmalarında danışman olarak görev almıştır.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Tapu kayıtlarında Osmanlı tapularına kadar inceleme ve araştırmalar yaparak dava açabilmekte ve tüm arsa ve gayrimenkul davalarını, kıyı kenar çizgisi, orman kadastrosu, kadastro, taşkın arazi, üst hakkı, ortaklığın giderilmesi, kiralananın tahliyesi, tapu iptali ve tescil ve bunun gibi birçok davada yetkinlik sahibidir.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Medeni Hukuk (Vakıflar Hukuku ve Aile Hukuku) ve Yabancılar Hukuku (AİHM Bireysel Başvuru ve Ankara Antlaşması) konularında uzmanlaşmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ve Anayasa Mahkemesinde dava açmış ve sonuçlandırmıştır.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Osmanlı Vakıfları (Kapancızade Vakfı, Kavalalılar Vakfı gibi köklü ailelere ilişkin vakıflar) konusunda çalışmalarda dava ve araştırmalarda bulunmuştur. Tapu İncelemeleri ve Kadastro incelemelerinde  uzmanlaştır. 2B orman arazileri, zamanaşımı ile mülkiyet iktisabı, kıyı çizgisinden doğan tazminat davası, ecrimisil, izale-i şuyu, kira davaları dosyaları ve konusunda yetkindir. 

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan birçok davayı yönetmiştir. Bunlar arasında genel kurul iptali davaları, KMK alacak davaları, yönetim planının iptali davası, kat malikleri kurulu toplantılarının yönetilmesi, genel kurul toplantılarının yönetilmesi, yönetim planının hazırlanması işlemlerini yönetmiştir.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Borçlar Hukuku (Gayrimenkul Hukuku ve Tazminat Hukuku) Kamulaştırmasız El Atma, Maddi- Manevi Tazminat davalarında yetkindir. Birçok hasar dosyasında sonuna kadar takip ve tahsilat yapmış ve sigorta şirketleriyle tazminat alınması hususunu yürütmüştür. 

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki davalarda işçilerin çeşitli alacak ve tazminatına ilişkin dava ve icra takiplerini yürütmüştür. Özellikle bu süreçte işçilerin toplu olarak açtığı davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık işlemlerini yürütmüştür.

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu getirdiği yeniliklere ilişkin Türk Hava Kurumu Üniversitesinin Avrupa Birliği geçerliliğine sahip sertifika eğitimini tamamlamış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanı olarak sertifika almıştır. Bu konuda şirketlere kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında uyumluluk eğitimleri, kurulum ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

Avukat Ömer Faruk BOSTANCI Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulu şirketlerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Özellikle ticaret şirketlerinin hukuk danışmanlığı, sözleşme hazırlama, dava dosyası hazırlama, dosya ve duruşma takipleri, resmi ve idari makamlarda iş takiplerini gerçekleştirmiştir. Şirket portföyleri arasında inşaat şirketleri, tekstil şirketleri, alüminyum şirketleri, taahhüt şirketleri, ticaret ve sanayi şirketleri, bilişim şirketleri ve danışmanlık şirketleri yer almaktadır.  

 

İzmir'de yerleşik bir inşaat şirketler grubunda 2 yıl süreyle şirket avukatlığı yapmıştır. Bu şirketler grubu bünyesinde hukuk danışmanlığı, avukatlık faaliyetleri, sözleşme hazırlama, dava dosyası hazırlama, dosya ve duruşma takipleri, resmi ve idari makamlarda iş takiplerini gerçekleştirmiştir. Bu şirketin ortaklığın giderilmesi, arsa payı düzeltim davaları, tapu iptali ve tescil davaları, işçi alacak davaları, tüketici davaları, idari davalar imar Mevzuatından kaynaklı davalar ile iptal davaları, Vergi Davaları ve birçok dava ve işlerini yürütmüştür. 

 

İnşaat şirketler grubunda şirket bünyesinde yer alan projelerde sorunlu giden dış cephe imalatlarıyla ilgili 2 yıl süreyle Taşeron şirketin ilan ettiği konkordato sürecini yönetmiştir. Bina dış cephelerinin tamamlanması hususunda rol oynamıştır. Burada Alüminyum dış cephe kaplamasıyla ilgili 10'dan fazla kez dış cephe tespit bilirkişi raporu almıştır. Dış Cepheyle alakalı 2 adet yüksek meblağlı ticari dava hazırlamış ve yürütmüştür. 

 

Buna ek olarak inşaat şirketi bünyesinde yer alan projelerde sorunlu giden dış cephe imalatlarıyla ilgili 1.5 yıl Taşeron şirketin ilan ettiği konkordato sürecini yönetmiştir, 

 

Avukat Ömer Faruk Bostancı - Bostancı Hukuk Bürosu Bu şirketler bünyesinde yukarıda sayılanlara ek olarak ticari alacak davaları çek iptali davaları, kıymetli evrak davaları, taşeronluk sözleşmesinden kaynaklanan davalar, çeşitli illerdeki arsa davaları, taşınmaz davaları, tahliye davaları ve birçok dava ve işleri sonuçlandırmıştır. Şirketlerin bölünmesi, tür değiştirmesi ve birleşmesi gibi konularda ve ana sözleşmesinin hazırlanması hususunda yetkindir. Ticari alacak ve fatura ve diğer ticari davalar konusunda yetkindir. Çek senet takibi; anonim limited şirket kuruluşu ve esas sözleşmelerinin hazırlanması konusunda yetkindir.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2,61/4 (76/100) Diploma Notuyla mezun olmuş, 17 adet profesör doktorun vermiş olduğu dersleri başarıyla tamamlayarak hukuk fakültesi diploması almaya hak kazanmıştır. 

 

İleri Derecede İngilizce (C2), Orta Üstü Derecede (B2) Almanca dillerini bilmektedir.

 

Hukuk ingilizcesi (Legal Law) ve speaking, reading, writing konularında iyi dereceye sahiptir. 

 

Avukat Ömer Faruk BOSTANCI evlidir. 

 
Yol Tarifi