İdare Hukuku

 • Tam Yargı (Tazminat) davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Atama, Meslekten İhraç davaları,
 • İmar Davaları
 • Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davaları,
 • İmar Barışı Davaları,
 • İdari Para Cezası İptal Davaları
 • İptal Davaları
 • İmar Planına İtiraz Davaları
 • Kamulaştırma İşleminin İdari yoldan İptali Davaları,
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruların Yapılması ve Avukatlık Hizmetleri
 
Yol Tarifi